Author: TiredGirl

My, ženy, sme už raz také. Večne budeme s niečím nespokojné. Neustále riešime všemožné problémy. A keď nie, tak si ich vyrobíme. Najčastejšie sme však nespokojné s našou postavou. „Prečo nemôžem byť aj ja stále krásna, upravená a s dokonalými krivkami?“ Ja tvrdím, že môžeš....